Ferdigbetong

Betong & ferdigbetong – Bergen

HVA ER BETONG?

Litt grunnleggende informasjon!

Betong er et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet, prosessen kalles hydratisering og resultatet blir betong. Betong er et allsidig materiale og er det nest mest brukte materialet i verden i vår tid – bare overgått av vann.

Betong kan støpes i faste former eller den kan støpes med glidende forskaling som ved støping av broer og tårn. Riktig produsert og ved normal bruk har betong lang levetid og stor styrke.

Et moderne samfunn er avhengig av betong som byggemateriale til bygging av f.eks. bygninger, industrianlegg, broer, tunneler, kaier, flyplasser, dammer og oljeplattformer.

Hva er forskjellen på betong og sement?

Legfolk har lett for å forveksle betong med sement i den forstand at de sier «sement» når de mener «betong». Sement er pulveret som blandes med vann, sand og stein. Betong er byggematerialet som blir resultatet av denne blandingen og har ekstremt mange bruksområder.

Her er en veldig forenklet oversikt over hvilke betongstyrker som minimum bør brukes i enkelte tilfeller (for mer utfyllende informasjon henvises det til Norsk Standard NS-EN 206)

Hvor kan jeg bruke betong? og hva kan jeg bruke betong til?

Betong kan brukes til ekstremt mye. Skal du begynne på et nytt prosjekt er det mange muligheter til hvordan du kan bruke betongen og hvilken type betong du trenger. Har du planer om å bygge nytt hus, bygge ut bolig eller få deg svømmebasseng i hagen kan vi tilpasse leveransen etter dine behov.

Vi tilpasser leveransen og ferdigbetongen etter ditt prosjekt. Hvis prosjektet er vanskelig å komme til, for eksempel at det ligger høyt eller i ulendt terreng har våre biler opptil 28 m rekkevidde for pumping av betong. Har du et prosjekt på gang i Bergen der du trenger betong er OH Betong klar for oppdraget. Ingen jobb er for liten.

Her er eksempler på hvilke bruksområder man kan anvende ferdigbetong

  • Garasjeinngang
  • Basseng og utedam
  • Grunnmur
  • Gulv og vegger
  • Trapper
  • Stall og låver

OH Betong – Ferdigbetong i Bergen

Bestandighetskl. Tilhørende fasthetskl. Minimum luftinnhold Bruksområder (eks.)
M90 B20 Betong inne i bygninger med lav luftfuktighet
M60 B30 Fundamenter el. utendørs betong beskyttet mot regn. Vertikale flater utsatt for regn og frost
M45 B35 Landbrukskonstruksjoner samt konstruksjoner nær/på kysten.
MF45 B35 4% Horisontale konstruksdeler utsatt for regn og frost.
M40 B45 Svømmebasseng.
MF40 B45 4% Veidekker, parkeringsanlegg eller maritime konstruksjoner i tidevannsone.