Tilslag

Vi har betongtilslag i 3 fraksjoner

Betong

Støpesand (0–8 mm)

Støpesand har flere bruksområder. Sanden egner seg blant annet godt til bruk i sandkasser, som strøsand og jordtilsetning, i tillegg til betong.

Nøttesingel (8–16 mm)

Nøttesingel er en type natursingel egnet til gårdsplasser, veier, og i blomsterbed. Singelen er meget dekorativ. I motsetning til bark, trenger ikke nøttesingel å skiftes ut jevnlig. I vårt våte klima så vil den i tillegg sørge for at fuktigheten fordamper fortere og at varmen fra solen beholdes i grunnen lenger. Nøttesingel kan også brukes som toppdekke i tynne lag på vei.

Singel (16–22 mm)

Vanlig singel er litt større enn nøttesingel, men har forøvrig de samme egenskapene som nøttesingel. Den egner seg også godt til bruk på gårdsplasser, veier, og i blomsterbed.

Inspirasjon