Ferdigbetong

Ferdigbetong Bergen

Ferdigbetong

Litt grunnleggende informasjon:

Vi leverer ferdigbetong til store og små prosjekter i Bergen og omegn.

Betong lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet. Denne prosessen kalles hydratisering og resultatet blir betong. Betong er et allsidig materiale og er det nest mest brukte materialet i verden i vår tid – bare overgått av vann.

Betong kan støpes i faste former, eller den kan støpes med glidende forskaling som ved støping av broer og tårn. Riktig produsert og ved normal bruk har betong lang levetid og stor styrke.

Et moderne samfunn er avhengig av betong som byggemateriale til bygging av for eksempel bygninger, industrianlegg, broer, tunneler, kaier, flyplasser, dammer og oljeplattformer.

Støping av ferdigbetong
Støping av ferdigbetong

Hva er forskjellen på betong og sement?

Legfolk har lett for å forveksle betong med sement i den forstand at de sier «sement» når de mener «betong». Sement er pulveret som blandes med vann, sand og stein. Betong er byggematerialet som blir resultatet av denne blandingen og har ekstremt mange bruksområder.

Betong lages i mange forskjellige kvaliteter. Her kan du se en svært forenklet oversikt over hvilke betongstyrker som bør brukes til ulike bruksområder. For mer utfyllende informasjon henvises det til Norsk Standard NS-EN 206. Du er også velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon angående dette.

Bestandighetskl.
Tilhørende fasthetskl.
Minimum luftinnhold
Bruksområder (eks.)
M90
B20
N/A
Betong inne i bygninger med lav luftfuktighet
M60
B30
N/A
Fundamenter el. utendørs betong beskyttet mot regn. Vertikale flater utsatt for regn og frost
M45
B35
N/A
Landbrukskonstruksjoner samt konstruksjoner nær/på kysten.
MF45
B35
4%
Horisontale konstruksdeler utsatt for regn og frost.
M40
B45
N/A
Svømmebasseng.
MF40
B45
4%
Veidekker, parkeringsanlegg eller maritime konstruksjoner i tidevannsone.

Hvor kan jeg bruke betong? Og hva kan jeg bruke betong til?

Betong kan brukes til ekstremt mye! Skal du starte på et nytt prosjekt er det mange muligheter til hvordan du kan bruke ferdigbetong og hvilken type du trenger. Har du planer om å bygge nytt hus, bygge ut bolig eller få deg svømmebasseng i hagen? Vi tilpasser leveransen og ferdigbetongen til dine behov og ditt prosjekt. Dersom prosjektet er vanskelig å komme til, ved at det eksempelvis ligger høyt eller i ulendt terreng, har vi pumper som kan nå over 100 meter.

Eksempler på bruk av ferdigbetong

Garasje
Basseng og utedam
Grunnmur
Gulv og vegger
Trapper
Stall og låver
Betongtrykk/markbetong
Forstøpningsmurer
Sprøytebetong