Bærekraft

Miljøengasjement hos OH Betong

OH Betong forplikter seg til å være en toneangivende aktør innen bærekraft og miljøansvar i betongindustrien. Vårt miljøengasjement strekker seg over flere områder for å sikre at vår virksomhet ikke bare møter dagens behov, men også tar hensyn til fremtidige generasjoners miljøutfordringer.

Miljøfyrtårn sertifisert

OH Betong er stolt av å ha oppnådd Miljøfyrtårn sertifisering. Dette betyr at vi aktivt arbeider med å redusere vår miljøpåvirkning gjennom systematisk miljøledelse, og vi forplikter oss til å fortsette med kontinuerlig fokus på miljø og bærekraft.

 

Elektriske betongbiler

OH Betong tar et stort steg mot bærekraft, og er stolte av å ha kjøpt de to første helelektriske betongbilene i Norge. Dette er en stor og viktig framgang i vår bransje. Som en av pionerene i Norge på dette området, er dette en milepæl for oss. Overgangen til elektriske betongbiler viser tydelig vårt engasjement for å redusere klimaavtrykket og satse på nyskapende løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Vi har også investert i en hybridpumpe som muliggjør pumping med elektrisitet på byggeplassen. Disse investeringene går hånd i hånd med vårt mål om å utforske miljøvennlige alternativer i bygg- og betongbransjen.

Bærekraftige materialvalg

OH Betong tar aktivt grep for bærekraft i vår kjernevirksomhet, med spesielt fokus på materialvalg. Vi fokuserer på materialer som gir topp kvalitet, samtidig som de minimerer miljøpåvirkningen. Ved å inkludere resirkulerte materialer i betongblandingene våre, reduserer vi ikke bare avfallsmengdene, men også behovet for nyproduksjon. Dette gjør resirkulerte materialer til verdifulle ressurser som gir ønskede betongegenskaper uten å øke miljøbelastningen. I tillegg er all vår betong lavkarbonbetong som gir et lavere CO2 utslipp per kubikk enn vanlig betong. Vår tilnærming samsvarer med dagens miljøstandarder og legger grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid.

 

Vaskeanlegg og effektive vaskekar

De fleste bilene våre er utstyrt med vaskekar, noe som gjør at vi kan ta vaskevannet vårt med tilbake til blanderiet. For å minske mengden med betongslam som må kjøres på godkjent fylling så investerte vi i 2006 i ett vaskeanlegg som gjør at vi kan ta sand, singel og vann ut fra returbetong og vaskevann og bruke dette opp igjen i produksjonen. Mesteparten av vannet blir brukt til å spyle bilene med neste dag. Dette er en del av vår langsiktige innsats for å redusere våre miljøutslipp.

Ansvarlig avfallshåndtering

Vi implementerer strenge prosedyrer for avfallshåndtering på vårt anlegg. Dette inkluderer resirkulering av materialer og minimalisering av unødvendig avfall. Avfallet sorteres i totalt seks ulike fraksjoner.

 

OH Betong i fokus på NRK

OH Betong har blitt fremhevet i NRK for vårt dedikerte arbeid med bærekraft. Artikkelen gir en dypere innsikt i vårt engasjement og initiativer.

Se videoen på NRK for å få et visuelt inntrykk av vårt miljøfokus og de nyeste initiativene vi har implementert. Se video her!

betongtransport