Andre produkter

Utleie

Vi har henger til leie om du ønsker å kjøpe betong i mindre kvanta. Modellen har en lastekapasitet på 1680 kg.

Interessert? Ta kontakt med oss i dag ved hjelp av knappen under for mer informasjon om utleie av tilhenger.

Andre produkter

OH Sandtransport AS er et datterselskap av OH Betong AS. OH Sandtransport AS eier båten M/S Heimtun. Båten brukes hovedsakelig til å frakte sand, singel og asfalt.

Lasteevne: 670 tonn
Losseutstyr: Gravemaskin

OH Betong AS har kjøpt 100 % av aksjene i Mosand AS. I forbindelse med oppkjøpet så har Mosand AS også skiftet navn til OH Natursand AS.

Selskapet driver med masseuttak i Modalen og har førsterett til uttak av massene på Hellandsplatået, som har en av Hordalands største forekomster av natursand.

Tilslaget blir solgt til Modalen Sandtak AS som videreforedler det til støpesand, nøttesingel og vanlig singel. Dette selges deretter videre til blant annet OH Betong AS.

Andre produkter